SAFE 2.0

(English below)

SAFE is een spectaculaire voorstelling zonder tekst over hoe je als vrouw het leven vol bij de kladden grijpt. Met een ontploffende stofzuiger, een potje sperma en een vleugje poëzie. Alle ingrediënten voor een geslaagd vrouwenleven.


Durf je te leven met ongewassen handen, geschaafde knieën en zo nu en dan een goeie ontploffing? Deze vrouw rent rond in haar te strakke leren broek. De broek knelt. Het leven knelt. En toch danst ze tussen haar schreeuwende, oude moeder en de fles met glassex. Hoe hou je alle ballen in de lucht? Zoekt ze een man? Wil ze een kind? Tussen alle dingen die mis gaan, danst ze, ondanks alles, haar vrijheid tegemoet.

Een komische voorstelling met een serieuze boodschap: wie kersen wil eten, moet in een boom klimmen. Safe 2.0 is hilarisch en herkenbaar. En soms ontroerend.Afgelopen seizoen is alles op zijn plek gevallen wat betreft Safe. Daarom heet Safe nu ‘Safe 2.0’ omdat het niet meer dezelfde voorstelling is als in de eerste jaren, en ik als artiest mijn stem gevonden heb en mij spelmatig enorm ontwikkeld.Er is veel gebeurd: ‘Safe 2.0’ heeft, ondanks Corona, meer dan 100 keer gespeeld de afgelopen 4 jaar. Ze is getransformeerd tot de geramde performance die het nu is.Let op: Deze voorstelling wordt nu als progressief en bevrijdend ervaren door een groot deel van het publiek. De voorstelling is bedoeld voor iedereen die toe is aan een stevige portie gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen. En voor iedereen die onbeschaamd hard wil lachen. Deze voorstelling is gemaakt voor volwassenen. Iedereen onder de 12 jaar wordt gedoogd. Het risico om verward uit deze voorstelling te komen ligt geheel en al bij het publiek.

Een mini spektakeltheater solo van Cie Merel Voorsluis gemaakt en gespeeld door Merel Voorsluis.

SAFE is a spectacle theatre show from Cie Merel Voorsluis. One of the first solo women of Holland. Made and played by Merel Voorsluis. Safe 2.0 is a spectacular show without words about how you can live your life completely without holding back. With an explosive vacuum cleaner, a jar of sperm and a touch of poetry. All ingredients for a successful women’s life.

Do we dare to lie without a bicycle helmet? With unwashed hands, abraded knees and occasionally a big explosion? This Woman runs around in her too tight, leather pants. The pants pinches. Life pinches. And yet she dances between her screaming mother and the bottle of cleaning solution. How do you keep all the balls in the air? Is she looking for a man? does she want a child? Among all the things that go wrong, she dances, despite everything, to her freedom.

With regard to my performance Safe, everything has fallen into place last summer. That’s why the performance now called ‘Safe 2.0’: It is not the same performance as it was before. I found my own style as a solo artist and I have developed a lot in terms of my performing skills.A lot has happened: the show has, despite Corona, played more than hundred times in the last four years. The show has been transformed into the great, funny and interesting performance it is today.Pay attention: This performance can be experienced as progressive and liberating by a large part of the audience. The performance is meant for anyone who is ready for a substantial portion of equality between men and women. And for anyone who wants to laugh unashamedly out loud. This show is made for adults. Everyone under the age of 12 is tolerated. The risk of coming out of this performance confused lies entirely with the audience.

A comic show with a serious message: Anyone who wants to eat cherries, has to climb a tree. Safe 2.0 is hilarious and recognizable. And sometimes moving.